třiapůl

Svobodná knihovna

Poslední přidaná kniha:

Zde naleznete knihy a další texty v 'plain' formátu. Jedná se o díla, která jsou těžko k sehnání, neexistují v digitálním formátu, a mně se dostalo času a příležitosti je převést do čistého textu.

V každém případě jde o tvorbu spadající do sféry volných děl. Pokud jste i tak autorem či vlastníkem některého z poskytovaných materiálů a nechcete jej zde nabízet, kontaktujte mne o jeho odstranění.

Záměrně neuvádím odkazy ke stažení jednotlivých .txt souborů. Nacházejí se ve stejném adresáři jako jejich html verze. Stačí tedy přepsat koncovku .html příslušného odkazu na .txt.

Získat knihy je možné několika způsoby: v prohlížeči vybrat veškerý text na stránce a zkopírovat, přímo stáhnout .txt soubor nebo použít dalšího programu.

Jelikož dostupné .txt soubory jsou již předformátovány (tvrdé entry na konci řádků po 80 znacích), je možné použít program fmt(1), jednoduchý formátovač textu, následně:

$ fmt -w60 soubor.txt > zformatovany-soubor.txt

kde -w60 je libovolná délka řádku ve znacích.

Lze dosáhnout stejného výsledku s programy links(1) nebo lynx(1) a funkcí -dump. V jejich případě pracujte s .html odkazem na konkrétní knihu. U obou programů funkce -dump URL vytiskne formátovaný obsah adresy do standardního výstupu. Před každý řádek je však nyní umístěno několik prázdných míst. Zbavit se jich lze pomocí sed(1). Zarovnaný text pak můžeme prohnat fmt(1) s libovolnými možnostmi.

$ links -dump http://www.triapul.cz/knihovna/kniha.html | sed 's/^ *//g' | fmt -w72 > zformatovana-kniha.txt