16514031785b

2022-05-01

~/br

> 165140310136

dobrý no, to si skoro napsala i tečku na ten řádek.

..

16514031785b