1653778628fc

~/.. archív

Tak jsme to s @jš vymysleli. Protože se místní silou bránili vůči idee dvou RSS feedů (oháněli se termíny BLOAT! a zbrojili vidlemi), přišli jsme na způsob, jak sjednotit anglické a české příspěvky do jednoho kanálu.

Každý příspěvek ve feedu nyní předchází série [tagů], která čtenáře předem informuje, co má čekat. Jednak se twaty liší obsahem - [img] pro obrázky (snad i ty hýbavé), [txt] pro primárně textový obsah, [book] pro knihy, [video] pro videa - následující tag poté symbolizuje, v jakém jazyce je příspěvek publikován. Tedy buď [cz] nebo [en].

Pokud je příspěvek pouze v jednom jazyce, popisek v RSS je v tom samém. V případě, že twat přímo obsahuje překlad, v titulku jsou uvedeny tagy pro oba jazyky a popisek je psán dvojjazyčně.

Někdy se může stát, že jazykový tag je irrelevantní a tudíž neuveden - pak je popisek sice opět v obou jazycích, ale samotný obsah je pravděpodobně čistě vizuální či zvukový.

Ještě stojí k doplnění, že někdy může vizuální obsah doprovázet jednojazyčný textový doprovod, což ale nutně neznamená, že neznalý cizího jazyka se nedočká nějaké uspokojivé potravy pro oči.

Uvidíme, jestli je to prozatím dostačující.