165427413565

~/.. archív

Automatická kresba, při které jsem v hlavě měla svoji poslední zákaznici. Měla asi dva metry, postarší paní kolem sedmdesáti. Když přišla, chtěla nějakou knihu o prvním přijímání. V tu chvíli mě napadlo, jak mě církev v mládí v podobě mé báby ovlivnila, jak ve mně byla zakořeněna zášť spojená s krutými pohledy, co se skrývaly za maskou vlídnosti.

Organizované náboženství