16548059231b

~/.. archív

Pokušení sv. Antonína

2021

Temptation of Saint Anthony