16548059231b

2022-06-09

~/br

Pokušení sv. Antonína

2021

Temptation of Saint Anthony

16548059231b